× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego

Oddział okulistyczny - NZOZ Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego

Informacje o komórce

Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)

Oddział okulistyczny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Okulistyka


Adres

17-8613880, 8613882
Moniuszki 8
35-017 Rzeszów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1